Posts Tagged ‘Sztuka’

Rzeźba i malarstwo

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest malarstwo i rzeźba. Najłatwiejsza regułka to po prostu sztuka. Należy jednak pamiętać, że jest to środek przekazu, wyrazu i silnie skupiający emocje element rzeczywistości. Te dwie dziedziny wraz z trzecią, jaką jest grafika tradycyjna, stanowią chyba najbardziej rozbudowane dziedziny sztuki dziś i w czasach dawnych. Nadal ulęgają rozwojowi, ewoluują przez lata, nie spoczywając na laurach. Rzeźba może być wykonana z kamienia lub gipsu, gliny, drewna. To także konstrukcje przestrzenne oraz lodowe figury. Zwykle przyjmują kształty ludzkie, zwierzęce. Abstrakcja raczej jest formą używane w plastyce i malarstwie. Materiałem, który zapełni się pociągnięciami pędzli, kredek, ołówków czy atramentu to często płótno. Zaimpregnowane czeka w specjalistycznym sklepie na nabywcę. Sztuka to także mury, uliczne rysunki zrobione przez młodych, niereformowalnych twórców. Sztuka tego typu ma w sobie wiele dowolności, od formy po treść.