Posts Tagged ‘film’

Prehistoria w sztuce

Nie do końca człowiek jest w stanie zapoznać się z twórczością ludów prehistorycznych. Jedynymi reliktami przeszłości, namacalnymi dowodami na istnienie w tamtych czasach sztuki są wykopaliska. Znaleziono wiele fragmentów i szczątków obiektów, które archeolodzy zakwalifikowali do naprawdę bardzo starych, jeszcze z epoki paleolitu. Sztuka tamtych czasów rozpoczęła się prawdopodobnie od malowideł naściennych we wnętrzach jaskiń. Przedstawiały one zwierzęta różnych typów, oraz scenki rodzajowe jak na przykład polowanie. Wielu naukowców ośmiela się twierdzić, że robiono to, by zostawić wskazówki potomkom, co do sposobów walki i przetrwania. Wszystko to w naprawdę pięknej formie, zachowanej przez tysiące lat. Sztuką typowa tamtego okresu były też posążki silnie związane z kultem religijnym oraz płodnością ziemi oraz ludzi. Antropolodzy zgodnie twierdzą, iż sztuka w ówczesnych czasach dopiero się rozwijała i nie stanowiła fachu, a jedynie rozrywkę, między kolejnymi polowaniami a płodzeniem dzieci.

Grafika jako sztuka

Wiele osób nie zgadza się z faktem, że grafika komputerowa jest uznawana za sztukę. Wszystko zaczęło się wraz z rozwojem techniki, który zapoczątkował nurt sztuki komputerowej, współczesnej. Wielu artystów korzysta z cyfrowych urządzeń jako ze środka wyrazu. Inspiracją jest jednak odwieczna grafika tradycyjna. Zauważalna jest już od bardzo wielu lat wstecz. Początkowo była dość prymitywna, służyła do wyrażania potrzeb i myśli. Wraz z rozwojem cywilizacji, sztuka także nabrała rozpędu. Technika udoskonalała się z roku na rok. Tematyka zwiększała obszary. Tak powstała manga, czyli rysowanie cienką kreską bohaterów bajek. Tematyka przewodnia to miłość, nienawiść, śmierć. Czyli tak naprawdę, wszystkie uczucia, które targają człowiekiem najczęściej. Grafika jako sztuka jest niezwykle popularna w krajach azjatyckich. Można je uznać za kolebkę tego rodzaju działań artystycznych. Poprzez obrazy tworzone w specyficzny sposób, artyści tworzą niesamowity klimat. Graficy komputerowi natomiast, ostatnio dość często konstruują formy przestrzenne graficznie, oraz ciekawe trójwymiarowe kolaże.

Rzeźba i malarstwo

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest malarstwo i rzeźba. Najłatwiejsza regułka to po prostu sztuka. Należy jednak pamiętać, że jest to środek przekazu, wyrazu i silnie skupiający emocje element rzeczywistości. Te dwie dziedziny wraz z trzecią, jaką jest grafika tradycyjna, stanowią chyba najbardziej rozbudowane dziedziny sztuki dziś i w czasach dawnych. Nadal ulęgają rozwojowi, ewoluują przez lata, nie spoczywając na laurach. Rzeźba może być wykonana z kamienia lub gipsu, gliny, drewna. To także konstrukcje przestrzenne oraz lodowe figury. Zwykle przyjmują kształty ludzkie, zwierzęce. Abstrakcja raczej jest formą używane w plastyce i malarstwie. Materiałem, który zapełni się pociągnięciami pędzli, kredek, ołówków czy atramentu to często płótno. Zaimpregnowane czeka w specjalistycznym sklepie na nabywcę. Sztuka to także mury, uliczne rysunki zrobione przez młodych, niereformowalnych twórców. Sztuka tego typu ma w sobie wiele dowolności, od formy po treść.